HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM “VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÓ ĐẠO VÀ NHÂN DÂN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI” TẠI THÔN 3 XÃ KHÁNH TRUNG

Đảng xác định: “ Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển”. Để triển khai, tổ chức, thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên lĩnh vực văn hóa. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Thực hiện Kế hoạch số 21 ngày 03/8/2021 của Huyện ủy Yên Khánh về việc tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025”. Kế hoạch số 135 ngày 15/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc triển khai, xây dựng mô hình điểm. Ngày 12/4/2022, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Yên Khánh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và Ban đoàn kết Công giáo huyện tổ chức Hội nghị phát động xây dựng mô hình điểm “vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” tại thôn 3 xã khánh trung.

Về dự hội nghị: Đồng chí Lê Văn Kiên,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện. Các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các sở, ban, nghành, đoàn  thể của Tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Lan Oanh, Ủy viện BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Phạm Thị Nhung, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Bùi Thị Vẻ, Huyện ủy viên, Chủ tịch MTTQVN huyện Yên Khánh.  Các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, nghành, đoàn  thể, Ban Trị sự Phật giáo Ban đoàn kết Công giáo huyện. Đồng chí Phạm Ngọc Duân, Huyện ủy viên, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HHĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, Ni sư Thích Đàm Toàn, Linh mục Trần Văn Tuấn. Các ông bà Trưởng ban CTMT khu dân cư các thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban CTMT  và Nhân dân thôn 3 xã Khánh Trung.

 

    Mô hình “ Vận động đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là mô hình điểm cấp huyện, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc , xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hội nghị đã thống nhất chỉ đạo thành lập Ban Vận động ở Khu dân cư và ký cam kết thực hiện mô hình.

Thông qua việc xây dựng mô hình nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào có đạo và nhân dân, tăng cường đoàn kết lương-giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bài phát biểu của Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tại Hội nghị:

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các vị các đồng chí và nhân dân về dự hội nghị

Được tham dự và phát biểu tại hội nghị hôm nay trước hết thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Trung xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu và nhân dân đã giành thời gian về dự hội nghị hôm nay, bởi chính nơi này cách đây 55 năm, Ty Văn Hóa tỉnh Ninh Bình, chính thức phát động xây dựng phong trào 5 văn hóa quần chúng  sau hơn 2 năm thực hiện phong trào, ngày 24 tháng 6 năm 1969 đã được đón Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng về thăm, xã điển hình tiên tiến 5 phong trào văn hóa quần chúng của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chính nơi đây đã từng là nơi nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật, là trụ sở  làm việc của Chi Bộ xã và Ủy ban hành chính xã, chính vì vậy năm 1996 chùa kiến ốc đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia,  ở  nơi này lời thủ tướng căn dặn khi người về thăm vẫn còn vang vọng với non sông đất nước, lời nhắc nhở đối với mỗi chúng ta hôm nay khi  quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, lại tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội là động lực phát triển kinh tế là sức mạnh nội sinh.

         Đảng bộ chính quyền và nhân dân  thực sự súc động khi được đón tiếp các vị đại biểu dừng chân tại nơi đây và UBMTTQ huyện chọn điểm  phát động phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và xây dựng nhà đại đoàn kết ấm tình lương giáo.

Kính thưa các vị đại biểu 

Kính thưa các vị và toàn thể nhân dân

Khánh Trung  ai đặt tên cho đất sao mà yêu đến thế yêu từ dảnh lúa đến nhành hoa là xã nằm ở phía Đông Nam huyện Yên Khánh, đất đai màu mỡ bởi được sự bồi đắp của dòng Sông Đáy đã tạo lên cốt cách tinh thần ý chí nghị lực bản lĩnh  của con người nơi đây được tôi luyện từ trong gian khó trở thành hòa bão lớn khát vọng vươn lên với câu nói từ ngàn xưa để lại, người Khánh Trung đã nói là làm đã đi thì đến đã bàn thì thông từ chuyền thống quý báu ấy mà hôm nay hơn 1 vạn người đều như một cùng chung sức đồng lòng quyết tâm cao lỗ lực lớn thể hiện khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giầu đẹp văn minh.

Phấn đấu thực hiện nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống không chỉ một sớm một chiều mà làm được luôn mà phải trải qua một quá trình, từ tư duy nhận thức đến hành động mặc dù đã là đơn vị tiên phong trên mặt trận văn hóa, nhưng chưa thể nói đã hết các rào cản trong việc cưới, việc tang, do phong tục tập quán để lại ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của địa phương xóa bỏ cái cũ lạc hậu cổ hủ là việc lên làm. Giữ gìn bản sác văn hóa truyền thống cần phải được tôn tạo lưu giữ bảo tồn là một tất yếu lên rất cần có sự nhận thức đầy đủ hơn của cộng đồng xã hội, đi vào cuộc sống thường ngày của mỗi người dân là hết sức quan trọng cần thiết, không chỉ cho hôm nay và cho cả mai sau khi triển khai trương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao Khánh Trung, đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong đó,  việc thực hiện nếp sống  văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội, đều xuất phát từ lòng dân Bác kính yêu của chúng ta đã dạy,  người đẩy thuyền cũng là dân  người lật thuyền cũng là dân hay trong đại cáo bình Ngô Nguyễn Trãi đã từng viết việc nhân nghĩa cốt ở yên dân lấy chí nhân để thay cương bạo lấy đại nghĩa để thắng hung tàn,  lên việc chăm lo cho nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị hôm nay việc tổ chức buổi lễ hôm nay của UBMTTQ huyện là chiến lược là khâu đột phá không chỉ có ý nghĩa hôm nay và cho cả mai sau, không chỉ dừng lại ở một buổi lễ phát động mà cần có sự lan tỏa trong kinh đức vật kinh thánh đều dạy rằng con người sinh ra đều phải sống có nhân có nghĩa có tâm có tầm, làm nhiều điều tốt để chia sẻ với cộng đồng xã hội bởi bên cạnh chúng ta có nhiều người khá giả song chưa hết những mảnh đời éo le, lên cần lắm những tấm lòng hảo tâm cũng như câu ca giao Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng,  ngôi nhà ấm tình lương giáo do UBMTQ các cấp phát động là biểu tượng  cao đẹp của tinh thần đoàn kêt của dân tộc ta đất nước Việt Nam là một dân tộc Việt Nam là một, tất cả người Việt Nam  đều là cây một gốc là con một nhà tinh thần đại đoàn kết dân tộc  là tài sản vô giá sẽ được truyền cho các thế hệ mai sau.  

Hưởng ứng cuộc phát động của UBMT TQ Việt Nam huyện Yên Khánh hôm nay với tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tôi thiết tha kêu gọi nhân dân người có đạo hay không có đạo trai gái trẻ già hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động cam kết và thực hiện đầy đủ có hiệu quả các tiêu chí thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới việc tang và lễ hội,  cũng như các cuộc vận động do UBMTTQ cấc cấp đề ra tôi cũng đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức thành viên và các chức sắc, chức việc, tôn giáo hãy nhanh chóng quán triệt triển khai tổ chức thực hiên tinh thần của  hội nghị  hôm nay tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội và thực hiện khẩu hiệu hành động mình vì mọi người mọi người vì mình để tất các việc cưới việc tang lễ hội đều đảm bảo sự văn minh cũng như chung tay góp sức để ngày càng có nhiều hơn các căn nhà ấm tình lương giáo, hai chữ đoàn kết mãi tỏa sáng cùng năm tháng  tiếp tục phát huy kết quả trong những năm vừa qua tiếp tục thực hiện xây dựng 100% các khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong liềm vui phấn khởi súc động trước sự quan tâm của UBMTTQ  huyện chọn Khánh Trung là nơi phát động có sự hiện diện của quý vị đại biểu là sức mạnh là liềm tin tiếp thêm động lực cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Khánh Trung vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện thật tốt các nội dung được phát động tại hội nghị  hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và toàn thể nhân dân.

Đồng chí: Phạm Ngọc Duân - HUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 682
  • Tất cả: 93523
Đăng nhập