BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

(Căn cứ theo Quyết định số 204/QĐ-UBND, ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

         Miễn lệ phí lĩnh vực hộ tịch đối với trường hợp khai sinh, khai tử đúng hạn; đăng ký kết hôn lần đầu; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

Stt

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị tính

Phí, lệ phí

1

Đăng ký khai sinh

Đồng/lần

8.000đ

2

Đăng ký nhận, cha, mẹ, con

Đồng/lần

15.000đ

3

Đăng ký khai tử

Đồng/lần

8.000đ

4

Đăng ký giám hộ

 

Không

5

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

Không

6

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Đồng/lần

15.000đ

7

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đồng/lần

15.000đ

8

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Đồng/lần

8.000đ

9

Đăng ký lại kết hôn

Đồng/lần

30.000đ

10

Thủ tục cấp bản sao, trích lục hộ tịch

Đồng/bản

8.000đ

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

Stt

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị tính

Phí, lệ phí

1

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Đồng/hợpđồng

50.000đ

2

Thủ tục chứng thực di chúc

Đồng/di chúc

50.000đ

3

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Đồng/vănbản

50.000đ

4

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Đồng/vănbản

50.000đ

5

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Đồng/vănbản

50.000đ

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Đồng/trườnghợp

10.000đ

7

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Đồng/hợpđồng

30.000đ

8

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Đồng/hợpđồng

25.000đ

9

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đồng/trang

2.000đ/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1000đ/trang, tối đa không quá 200.000đ/bản

10

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Đồng/trang

2.000đ/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000đ/trang, tối đa thu không quá 200.000đ/bản

11

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

Không

 

 


 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 690
  • Tất cả: 93531
Đăng nhập