Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, hiện nay cả nước mới có 36 tỉnh, thành phố thực hiện số hóa sổ hộ tịch và cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ số hoá sổ hộ tịch, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, là cơ sở cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; vừa qua, Bộ Tư pháp ban hành văn bản số 2282/BTP-HTQTCT  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa sổ hộ tịch và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Thực hiện văn bản trên của Bộ Tư pháp, ngày 08/7, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 272/UBND-VP7 về việc đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, lộ trình, giao chỉ tiêu cụ thể theo từng giai đoạn để đẩy nhanh việc số hóa sổ hộ tịch và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định. Định kỳ 6 tháng và 01 năm báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiện toàn chất lượng đội ngũ công chức làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch, quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy móc để bảo đảm hoàn thành việc số hóa phục vụ việc quản lý, đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử; chỉ đạo, chịu trách nhiệm đối với việc triển khai, tiến độ hoàn thành của UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp đảm bảo việc kết nối giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp luôn hoạt động ổn định, thông suốt.

Theo http://ninhbinh.gov.vn/

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 558
  • Tất cả: 93399
Đăng nhập